Hvordan metakognitiv terapi kan give kvinder mulighed for at overvinde angst og depression

Psykiske lidelser som angst og depression kan være invaliderende og kan påvirke alle, uanset køn. Forskning viser dog, at kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at opleve angst og depression. 

Forekomsten af angst og depression hos kvinder

Undersøgelser viser, at kvinder er dobbelt så tilbøjelige som mænd til at opleve angst og depression. Kvinder oplever ofte disse tilstande som reaktion på stressfaktorer som f.eks. arbejde, familie og samfundsmæssigt pres. Kvinder kan også opleve angst og depression under hormonelle ændringer, f.eks. under graviditet eller overgangsalderen.

Sådan virker MCT

MCT er en form for terapi, der fokuserer på at ændre metakognitive processer, eller hvordan personer tænker om og håndterer deres tanker. Målet med MCT er at hjælpe personer med at blive mere bevidste om deres tankemønstre og udvikle mere effektive strategier til at styre deres tanker og følelser. Dette kan omfatte teknikker som f.eks. overvågning af tanker, udfordring af negative eller uhensigtsmæssige tankemønstre og øget selvbevidsthed.

Hvordan MCT gavner kvinder

MCT kan være særligt styrkende for kvinder, der har oplevet traumer eller andre former for diskrimination. MCT kan hjælpe kvinder med at udfordre negativ selvtale og udvikle en mere positiv selvforståelse. 

Mindcph er en psykologipraksis i Danmark, der har specialiseret sig i at yde støtte til enkeltpersoner gennem metakognitiv terapi.

Eksempler på, hvordan MCT har hjulpet kvinder

Der er talrige eksempler på, hvordan MCT har hjulpet kvinder med at overvinde specifikke udfordringer i forbindelse med angst og depression. F.eks. har MCT hjulpet kvinder med en traumatisk historie med at udvikle copingfærdigheder og reducere symptomer på angst og depression. 

 

Citater fra kvinder, der har gennemgået MCT

Vi talte med flere kvinder, der har gennemgået MCT, og de fortalte, hvordan terapien har hjulpet dem. En kvinde fortalte: “MCT hjalp mig med at indse, at mine negative tanker bare var tanker og ikke nødvendigvis sande.” En anden kvinde delte: “MCT hjalp mig med at udvikle færdigheder til at håndtere min angst og ikke lade den styre mit liv.

Konklusion

Metakognitiv terapi er et lovende alternativ til traditionel samtaleterapi, som kan være særligt styrkende for kvinder. MCT hjælper kvinder med at blive mere bevidste om deres tankemønstre og udvikle mere effektive strategier til at styre deres tanker og følelser. Ved at udfordre negativ selvtale og udvikle en mere positiv selvforståelse kan kvinder overvinde angst og depression og leve et mere tilfredsstillende liv.